Ważna informacja dla interesantów Starostwa !

Starosta Tomaszowski informuje, że od dnia 30 listopada 2020 roku urząd pracował będzie w godzinach 7.30- 15.30, we wtorki 8.00-16.00. Zasady przyjmowania interesentów nie ulegają zmianie. Wnioski, pisma oraz inne dokumenty można składać w skrzynce podawczej przed drzwiami głównymi budynku. Kontakt z pracownikami wydziałów komunikacji, geodezji, budownictwa oraz pozostałych można uzyskać przy bocznych wejściach do budynku.