Wsparcie kształcenia zawodowego w Powiecie Tomaszowskim

15 października 2020 roku Henryk Karwan Starosta Tomaszowski odebrał w Lublinie, voucher dofinansowany z funduszy europejskich na wsparcie kształcenia zawodowego w Powiecie Tomaszowskim na kwotę 4 604 703, 50 zł . Projekt realizowany będzie w latach 2021-2022 pn. ” Wysoka jakość kształcenia zawodowego w Powiecie Tomaszowskim” w ramach Działania 12.4 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Szkolenia realizowane w ramach projektu będą kompleksowym wsparciem szkół oraz skierowane są do uczniów kształcących się w zawodach: technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik logistyk, technik elektryk, mechanik pojazdów samochodowych oraz elektromechanik. Zadania zaplanowane to m.in: wyposażenie pracowni przedmiotów zawodowych, aktualizowanie przez nauczycieli swojej wiedzy, staże i praktyki dla uczniów, dodatkowe zajęcia specjalistyczne oraz wsparcie uczniów w zakresie zdobywania nowych uprawnień. W ramach dofinansowania odbędą się także szkolenia, egzaminy i certyfikacje w oparciu o kwalifikacje wpisane i funkcjonujące w publicznym Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji ( ZRK), prowadzonym przez Instytut Badań Edukacyjnych co daje to uczniom możliwość pozyskania kompetencji i uprawnień atrakcyjnych na rynku pracy oraz pozwoli na szybsze znalezienie zatrudnienia.