Uroczystości patriotyczne w Telatynie

Mszą Świętą w kościele filialnym pw. Matki Bożej Królowej Polski w Telatynie rozpoczęto w niedzielę, 13 września br uroczystości odsłonięcia zrewitalizowanego Pomnika bohaterom poległym w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny w latach 1939-1945. Historia pomnika w Telatynie sięga czasów zaborów. W lutym 1925 r. Rada Gminy Telatyn postanowiła, ażeby w miejsce zburzonego przez działania wojenne byłego pomnika rosyjskiego wybudować na ocalałym fundamencie nowy pomnik na pamiątkę odrodzenia polskiej państwowości. 2 października 1932 r. odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika poświęconego Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w 10. rocznicę zwycięstwa Polski w wojnie polsko-bolszewickiej. Odsłonięcia dokonał gen. Władysław Bortnowski- dowódca 3 Dywizji Piechoty Legionów w Zamościu, a poświęcił Marian Leon Świerzawski – Poseł na Sejm III kadencji.
W dniu dzisiejszym uroczystego odsłonięcia pomnika po rewitalizacji dokonał gen.bryg SG Jacek Szcząchor Komendant Nadbużańskiego Oddziału SG w Chełmie wraz z Tomaszem Zielińskim Posłem na Sejm RP. Dzięki organizatorom patriotycznych wydarzeń historia odbudowanego pomnika w latach 80. XX wieku zatoczyła koło.
Na dzisiejsze obchody przybyli także: Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Adam Piasecki Przewodniczący Rady Powiatu, Wiesław Cielica Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, mjr SG Jan Pocztar Zastępca Komendanta PSG w Chłopiatynie, gminne delegacje strażackie, radni gminy Telatyn, harcerze wraz z opiekunem druhem Henrykiem Szarugą oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy.