Przedszkole dla dzieci z niepełnosprawnością otwarte !

W dniu dzisiejszym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim odbyło się uroczyste otwarcie Przedszkola dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną oraz dzieci ze spectrum autyzmu. Zajęcia będą odbywały się w 4-8 osobowych zespołach sprzyjającym indywidualizacji pracy z dzieckiem. Ośrodek zapewnia także m.in.: nowoczesne metody pracy i terapii, wykwalifikowaną kadrę oraz naukę przez zabawy.
W tradycyjnym przecięciu wstęgi wzięli udział: Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Jacek Pawłucki Członek Zarządu Powiatu oraz Dyrektor MBP, Anna Romanowicz – Łagowska Dyrektor Biura Poselskiego Tomasza Zielińskiego, Mariusz Kobiałka Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej w SP, Roman Kania Dyrektor SOSW, Anna Syty Dyrektor PPP, Lilla Walczak Wicedyrektor ds. dydaktycznych w SOSW.