Promesy dla OSP

Druhowie strażacy z 4 ostatnich gmin Powiatu Tomaszowskiego odebrali w dniu dzisiejszym promesy z Funduszu Składkowego KRUS na łączną kwotę 87.400 zł
OSP Zadnoga 10 000 zł oraz OSP Krynice 16 000 zł. W gminie Tarnawatka dofinansowanie otrzymała jednostka OSP Klocówka na kwotę 14 800 zł a w gminie Rachanie czek o wartości 16 000 zł odebrali strażacy z OSP Werechanie. Trzy jednostki z gminy Lubycza Królewska otrzymały fundusze : OSP Machnów Nowy – 8 000 zł, OSP Lubycza Królewska – 9 000 zł oraz OSP Siedliska 13 600 zł. Promesy w imieniu Aleksandry Hadzik Prezesa KRUS wręczyli: Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP, Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Katarzyna Gucz Urzędujący Członek Zarządu Powiatu , Halina Czarnecka Radna Powiatu oraz wójtowie poszczególnych gmin : Jacek Wiśniewski Wójt Gminy Krynice, Piotr Pasieczny Wójt Gminy Tarnawatka, Roman Miedziak Wójt Gminy Rachanie oraz Marek Łuszczyński Burmistrz Lubyczy Królewskiej.
Gratulujemy wszystkim jednostkom.