Projekt KGW Pieniany

Koło Gospodyń Wiejskich „Czeremcha” z Pienian gmina Łaszczów realizuje rozpoczęty w ubiegłym roku projekt pod nazwą „Akcja i Aktywizacja”. W ramach projektu organizowane są zajęcia komputerowe, artystyczne i kulinarne. Koło dobrze współpracuje z KGW Muratyn. W najbliższych planach jest organizacja wycieczki do Zamościa. Zakończenie projektu przewidziano na 30 listopada 2020 roku. Projekt jest finansowany z Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.