Targi Woyciechowskie w Poturzynie

Rolnicy i przedsiębiorcy zaprezentowali się w weekend 19 i 20 września 2020 roku na pierwszych Targach Woyciechowskich w Poturzynie w gminie Telatyn.

Celem Targów jest promowanie lokalnych produktów i producentów, nowoczesnych technologii, oraz wydobycie potencjału regionu.

Targi Woyciechowskie organizowane są w hołdzie właścicielowi ziemskiemu z Poturzyna – Tytusowi Wojciechowskiemu, który założył pierwszą cukrownię na Lubelszczyźnie.

Poturzyn to miejscowość położona w rejonie bardzo żyznych gleb, czarnoziemów. Jest to rejon intensywnych upraw warzyw i roślin przemysłowych. Wiodącym celem pierwszej edycji Targów Woyciechowski było promowanie producentów warzyw, produktu polskiego oraz innowacji 2020 (najnowsze rozwiązania w rolnictwie).

W trakcie dwóch dni targów odbywały się pokazy pracy maszyn, lokalni wystawcy prezentowali swoje wyroby i płody rolne. Oferta wzbogacona była materiałami promocyjnym na stoisku Powiatu Tomaszowskiego i Gminy Telatyn przy wsparciu Lokalnej Organizacji Turystycznej “Roztocze”.

Organizatorem wydarzenia był Stanisław Sawa. W Targach uczestniczyli m.in: Wiesław Cielica – wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Dariusz Czop – Sekretarz Powiatu, Dariusz Kozłowski – Wójt Gminy Telatyn, Maryla Symczuk – Dyrektor Cukrowni Werbkowice, Kamila Grzywaczewska – Dyrektor lubelskiego oddziału Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Dorota Kozak – Zastępca Dyrektora lubelskiego oddziału regionalnego ARiMR oraz Daniel Rybaczuk – Zastępca Dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

Wydarzenie uświetniały występy utalentowanej pianistki Laury Pietryki z opiekunem Robertem Handermanderem.

Wśród wystawców nie zabrakło:

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Tomaszowie Lubelskim, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Koła Gospodyń Wiejskich z Telatyna, Radkowa i Łykoszyna.

Materiały telewizyjne i prasowe:

https://lublin.tvp.pl/49954493/targi-wojciechowskie-w-poturzynie

https://www.radiozamosc.pl/wiadomosci/13847,targi-woyciechowskie-19-2009