„Sprawnie-Skutecznie-Efektywnie”- III etap

Powiat Tomaszowski otrzymał dotację na realizację zadania w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej- edycja 2020. Realizatorem i podmiotem wiodącym jest Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia w Tyszowcach.

Projekt ma na celu poprawę jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie na terenie powiatu tomaszowskiego, w miejscach zamieszkania osób potrzebujących pomocy i wsparcia.

Projekt uzyskał nagrodę wśród 74 podmiotów, które otrzymały dotację.

file:///C:/Users/Admin/Downloads/Wyniki_nagrody%20(1).pdf

Realizowany jest w partnerstwie 23 podmiotów, które systematycznie współpracują z SOW w Tyszowcach na rzecz osób i rodzin zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie. Ma charakter interdyscyplinarny.

Zadanie realizowane jest od 03.08.2020 do 31.12.2020 na terenie powiatu tomaszowskiego.

W ramach zadania oferujemy dzieciom, młodzieży, seniorom i przedstawicielom służb i instytucji następujący wachlarz oddziaływań:

  1. Punkty konsultacyjne na terenie powiatu

  2. Szkolenia i warsztaty dla przedstawicieli służb i instytucji.

  3. Pogadanki dla rodziców w szkołach.

  4. Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych

  5. Grupy wsparcia i grupy samopomocowe.

  6. Warsztaty dla seniorów.

  7. Kurs samoobrony dla seniorów.

Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu zapraszamy do kontaktu z kadrą SOW w Tyszowcach pod nr tel. 84 66-19-587.

Informacje o przebiegu zadania będą systematycznie zamieszczane na stronach internetowych SOW oraz Partnerów.