Posiedzenie Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim w dniu 26.08.2020r. pod przewodnictwem Starosty Henryka Karwana obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Na posiedzenie przybyli również przedstawiciele miast i gmin powiatu tomaszowskiego. Głównym tematem obrad była sytuacja epizodyczna związana z rozprzestrzenianiem się na terenie powiatu afrykańskiego pomoru świń. W ostatnich dniach pojawiło się kilka ognisk ASF w gminach Susiec, Łaszczów i Tyszowce. Działania służb weterynaryjnych przedstawiła Janina Wojtas Powiatowy Lekarz Weterynarii, która zwróciła się do samorządów o pomoc w zakresie likwidacji zagrożeń związanych z ASF.