50 lat razem

22 sierpnia 2020 roku siedemnaście par z gminy Ulhówek świętowało jubileusz Złotych Godów.

Pary za wieloletnie pożycie otrzymały okolicznościowe medale oraz kwiaty. List gratulacyjny od Henryka Karwana – Starosty Tomaszowskiego i Jarosława Korzenia – Wicestarosty Tomaszowskiego przekazał na ręce jubilatów Wiesław Cielica – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu.

Wspólne 50 lat przeżyli:

 1. Zofia i Marian Bender
 2. Teresa i Władysław Chytry
 3. Danuta i Stanisław Karabinowscy
 4. Ewa i Jan Koper
 5. Wanda i Józef Koper
 6. Romualda i Jan Kruk
 7. Zofia i Stanisław Mądroń
 8. Maria i Józef Ochnio
 9. Helena i Jan Ostrówka
 10. Wanda i Tadeusz Pachla
 11. Bernadeta i Henryk Panas
 12. Emilia i Marian Superson
 13. Danuta i Roman Szpargała
 14. Stanisława i Alfred Tyburczy
 15. Jadwiga i Mieczysław Walaszek
 16. Krystyna i Józef Wlaź
 17. Anna i Karol Woś.