Warunkowa przydatność wody do spożycia z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Tomaszów Lubelski

W wyniku przeprowadzonego badania jakości wody pochodzącej z ujęcia zaopatrującego miasto Tomaszów Lubelski oraz miejscowości : Rabinówka, Dąbrowa Tomaszowska, Rogóźno, Rogóźno Kolonia, Pasieki ul. Leśna i ul. Mickiewicza, Sabaudia, Łaszczówka ul. Tomaszowska blok nr 31, Łaszczówka ul. Rolnicza blok nr 33 i 35 stwierdzono możliwość obecności bakterii z grupy coli.

Pomimo niewielkiej ilości szkodliwych bakterii, nieznacznie odbiegającej od dopuszczalnej normy, prosimy o zastosowanie się do zaleceń Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Tomaszowie Lubelskim.

WODA WARUNKOWO PRZYDATNA DO SPOŻYCIA, PO UPRZEDNIM PRZYGOTOWANIU.

Przygotowania wymaga też woda do:

-przygotowania posiłków,

-mycia spożywanych na surowo owoców i warzyw,

-mycia zębów,

-mycia naczyń,

-kąpieli noworodków i niemowląt.