Rozmawiali o suszy i powodzi

3 lipca 2020 r. w Starostwie Powiatowym odbyło się spotkanie konsultacyjne przedstawicieli Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z pracownikami jednostek samorządowych powiatu odpowiedzialnych za gospodarkę wodą oraz innymi interesariuszami.

Dzisiejsze konsultacje miały na celu wypracowanie zasad współpracy dla szeroko rozumianej gospodarki wodnej, a także ustalenia działań jakie będą podejmowane by przeciwdziałać skutkom suszy i lokalnych podtopień, w ramach zawartych porozumień.

Spotkaniu przewodniczyli Dyrektor Zarządu Zlewni PGW WP w Białej Podlaskiej Henryk Gmitruczuk, Kierownik Nadzoru Wodnego PGW Wody Polskie w Tomaszowie Lubelskim Marian Warzocha, Zastępca dyrektora ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie w Lublinie Dawid Kostecki oraz Wicestarosta Jarosław Korzeń.

W spotkaniu udział wzięli m.in.: burmistrzowie oraz wójtowie gmin z terenu powiatu oraz pracownicy samorządowi.