Urząd Pracy najlepszy w województwie !

Na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej została zamieszczona informacja o osiągniętych wynikach efektywności w 2019 roku przez poszczególne urzędy pracy. Średnia wartość wskaźnika efektywności zatrudnieniowej, podstawowych form aktywizacji zawodowej w 2019 roku w Polsce wyniosła 85,52%. Zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia urzędy pracy zobowiązane są do osiągnięcia wskaźników efektywności zatrudnieniowej i kosztowej podstawowych form aktywizacji. Z przyjemnością informujemy, że Powiatowy Urząd Pracy w Tomaszowie Lubelskim już po raz drugi z rzędu wypracował najwyższy wskaźnik efektywności zatrudnieniowej, czyli 91,20% w województwie lubelskim.

Składamy serdeczne gratulacje dyrekcji i pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy oraz podziękowania za współpracę wszystkim klientom i pracodawcom.