Uroczystości w Posadowie

W niedzielę 14 czerwca 2020 roku w Posadowie odbyły się uroczystości upamiętniające 76. rocznicę tragicznych wydarzeń pod Posadowem, Rzeczycą i Żulicami . W wyniku walk z wojskami Ukraińskiej Powstańczej Armii 2 czerwca 1944 r. zginęło 71 żołnierzy Armii Krajowej, a około 100 partyzantów zostało rannych. Na skutek bohaterskiej postawy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich Ukraińcom nie wprowadzili w życie zbrodniczego planu eksterminacji Polaków. O tej historii pamiętają nie tylko okoliczni mieszkańcy.
Ze względu na pandemię koronawirusa uroczystości miały inny charakter niż zwykle m.in. nie było salw honorowych. Uroczystą Mszę Świętą w intencji poległych odprawił proboszcz parafii Rzeplin ks. Grzegorz Hałas w kaplicy Matki Bożej Królowej Polski w Posadowie. Następnie przybyłe delegacje złożyły wieńce i zapaliły znicze pod Mogiłą Poległych w posadowskim lesie.
Na uroczystości przybyli: Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP, Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski, Wiesław Cielica Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Dariusz Kozłowski Wójt Gminy Telatyn oraz organizator obchodów, Mieczysław Szaruga Sekretarz Gminy Telatyn, radni gminy, poczty sztandarowe : OSP Posadów oraz 19. Drużyna Harcerska Modrzewie im. 12 Pułku Ułanów Podolskich na czele z opiekunem druhem Henrykiem Szarugą,kombatanci oraz mieszkańcy.