Szkolenie członkiń Kół Gospodyń Wiejskich

W KP PSP odbyło się w dniu dzisiejszym spotkanie dotyczące działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zorganizowane przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim oraz Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Konferencja dedykowana była dla przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich . Zgromadzonych uczestników i prelegentów powitała Katarzyna Gucz Urzędujący Członek Zarządu Powiatu. Na spotkanie przybyli także: Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP, który pełni funkcję wiceprzewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju KGW oraz Piotr Kielar pełnomocnik ds. KGW przy ARiMR w Tomaszowie Lubelskim.
Bardzo ważną część szkoleniową poprowadzili: Agnieszka Siwek pracownik KSOW, która przedstawiła informacje na temat rejestracji KGW w bazie danych KSOW a także omówiła projekty realizowane przez oddział KSOW w 2019 i 2020 roku. Rafał Serej Kierownik Oddziału Rolnictwa i Żywności w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWL omówił operacje partnerskie w ramach konkursu 3/2019 i 4/2020.
Na spotkanie bardzo licznie przybyli przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich i Miejskich z terenu powiatu tomaszowskiego.