Jednomyślni w sprawie absolutorium

 

Podczas sesji Rady Powiatu w dniu 25 czerwca 2020 roku jednogłośnie Rada Powiatu Tomaszowskiego udzieliła  wotum zaufania i absolutorium Zarządowi z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
Radni swoją decyzję podjęli po przedstawieniu informacji o podstawowych wskaźnikach wykonania powiatowego planu finansowego za 2019 rok, przedstawieniu pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu.W imieniu całego Zarządu Powiatu wyrazy wdzięczności złożył Henryk Karwan Przewodniczący Zarządu.