Do szkół trafiły nowe laptopy

Do szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Tomaszowskiego trafiły 33 laptopy wraz z akcesoriami.

1 kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“. Projekt umożliwia samorządom zakup komputerów oraz tabletów do szkół. Ministerstwo na ten cel przeznaczono w sumie 186 milionów złotych. Program nie przewiduje wkładu własnego ze strony samorządu. Powiat Tomaszowskie otrzymał 100 tys. zł. na zakup sprzętu.

Henryk Karwan – Starosta Tomaszowski oraz Mariusz Kobiałka – Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej przekazali komputery na ręce dyrektorów szkół.

Program „Zdalna szkoła“ finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.