WAŻNE ! Informacja dla osób potrzebujących wsparcia psychologa !

Starosta Tomaszowski odpowiadając na apel Wojewody Lubelskiego dotyczący udzielenia wsparcia psychologicznego dla osób potrzebujących takiej pomocy, a w szczególności tych, którzy przebywają na kwarantannie informuję, że w powiecie tomaszowskim działania w tym zakresie prowadzi  Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Ośrodek jest czynny w dni robocze w godzinach 8-16. Klienci Ośrodka wymagający interwencji kryzysowej lub specjalistycznego poradnictwa obsługiwani są telefonicznie lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Numery kontaktowe do psychologów, którzy będą pełnili dyżury, udzielając pomocy w sytuacjach kryzysowych:

  • – 84 6634298 telefon stacjonarny czynny w godz. 8-16- w dni robocze
  • – 729 860 600   czynny całodobowo- w dni robocze, niedziele i święta
  • – 792 960 731   czynny całodobowo- w dni robocze, niedziele i święta
  • tomaszow@interia.pl