Srebrny Gryf – na wnioski czekamy do 8 maja

W tym roku przypada jubileuszowa XV edycja Wyróżnienia Srebrny Gryf.

Przypominamy, iż trwa nabór wniosków.

Regulamin wyróżnienia “SREBRNY GRYF″- edycja 2020
Nazwa wyróżnienia: “Srebrny Gryf”.
Obszar obejmujący zasięgiem wyróżnienie: Powiat Tomaszowski.
Organizator: Kapituła Wyróżnienia, Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Lubelskim.
Termin zgłoszeń kandydatów: od 3 lutego do 8 maja 2020 roku do godz. 15:00
Termin i sposób ogłoszenia wyników: Laureaci wyróżnienia wyłonieni zostaną do 25 maja 2020 roku.
Wyniki zostaną umieszczone na stronie Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim:
www.powiat-tomaszowski.com.pl
Wyróżnienia wręczone zostaną na uroczystej Gali w czerwcu 2020 roku.
Cel: Wyróżnienie szczególnie zasłużonych dla rozwoju powiatu tomaszowskiego oraz jego promocji w kraju i poza granicami.
Odbiorcy: Instytucje, organizacje, stowarzyszenia, firmy i osoby fizyczne /bez względu na charakter działalności.
Zgłoszenia kandydatów: z wnioskiem o przyznanie Wyróżnienia “SREBRNY GRYF” mogą występować osoby fizyczne , prawne oraz nie posiadające osobowości prawnej.
Wniosek należy składać zgodnie z treścią wzorcowego formularza stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu.
Wniosek dostępny jest na stronie: www.powiat-tomaszowski.com.pl
Jury – Kapituła wyróżnienia “Srebrny Gryf”:
* Przewodniczący – Przewodniczący Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim.
* Wiceprzewodniczący – Starosta Tomaszowski.
* Sekretarz – Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.
Członkowie:
* Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów,
* Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Promocji i Infrastruktury, Technicznej Powiatu,
* 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych,
* Laureaci wyróżnienia “Srebrny Gryf” z poprzedniej edycji.
Sposób wyboru laureatów: Laureaci konkursu wyłaniani są w drodze głosowania przez  członków Kapituły.
Tryb Głosowania określa Kapituła.
W każdym roku przyznaje się nie więcej niż 3 wyróżnienia.
Wyróżnienie stanowi statuetka, plakieta i dyplom uznania.
Wręczenie wyróżnień odbywa się na uroczystej gali promocyjnej.
Laureaci mają prawo używać we wszystkich materiałach firmowych i reklamowych tytułu “Laureata Wyróżnienia SREBRNY GRYF “.
Dokumentacja Wyróżnienia “Srebrny Gryf” prowadzona jest w Wydziale Integracji Europejskiej, Rozwoju Gospodarczego i Promocji.

Do pobrania:

Wniosek-Srebrny_Gryf_2020

Ankieta-Srebrny_Gryf_2020