Posiedzenie PZZK

W Starostwie Powiatowym  pod przewodnictwem Starosty Henryka Karwana obradował Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego. Tematem obrad była sytuacja związana z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa na terenie powiatu. Omówiono bieżące działania służb, szczególnie zdania wykonywane przez inspektorów Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Dyrektor SP ZOZ Andrzej Kaczor podkreślił, że tomaszowski szpital jest przygotowany na przyjęcie i leczenie pacjentów zarażonych koronawirusem. Trwają ustalenia dotyczące wyznaczenia miejsc do przymusowej kwarantanny osób podejrzanych o ewentualne zakażenie chorobą.