Narada w sprawie koronowirusa

Henryk Karwan Starosta Tomaszowski i Stanisław Kielech Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego w Starostwie Powiatowym uczestniczyli w dniu 9 marca br. w spotkaniu w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim dotyczącym pojawienia się koronawirusa w Polsce. Zebranie ze starostami z województwa lubelskiego zwołał w trybie pilnym Lech Sprawka Wojewoda Lubelski. W spotkaniu wzięli także udział: Maria Korniszuk Lubelski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny, Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty, Agata Grula Dyrektor Generalny LUW, przedstawiciel marszałka województwa lubelskiego oraz dyrektorzy delegatur i wydziałów LUW w Lublinie.
Rozmawiano o działaniach rządu w związku z pojawieniem się koronawirusa, przygotowaniach na wypadek wystąpienia przypadków zachorowań na Lubelszczyźnie, a także o zmianie w nowej specustawie ws. szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz środkach przekazywanych na ten cel samorządom przez rząd.
Lech Sprawka zaapelował o rozważne podejmowanie decyzji dotyczących organizacji imprez masowych. Główny Inspektor Sanitarny rekomenduje odwołanie lub przełożenie tych wydarzeń, w których bierze udział więcej niż 1000 osób, odbywających się w obiektach zamkniętych.