Uroczystości patriotyczne w Krynicach

W niedzielę 2 lutego br w Krynicach odbyły się uroczyste obchody z okazji 77-tej rocznicy krwawych bojów pod Zaborecznem w obronie wypędzanej ludności polskiej z Zamojszczyzny. Uroczystości patriotyczne rozpoczęto od przemarszu w asyście : 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, Światowego związku Żołnierzy Armii Krajowej Zarząd u Okręgowego w Zamościu, Koła Gminnego OZŻBCh w Rachaniach, Stowarzyszenia Spadkobierców Polskich II Wojny Światowej Okręg Roztoczański, Koła Gminnego OZŻBCh w Krynicach, Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Krynicach, OSP w Krynicach, OSP w Majdanie Krynickim , OSP w Hucie Dzierążyńskiej orkiestry dętej OSP Tomaszów Lubelski, przy wojskowej asyście żołnierzy Garnizonu Zamość , Tomaszowskiego Szwadronu im. 1 Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza, Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. Por. Konrada Bartoszewskiego pseudonim “Wir” do kościoła parafialnego w Krynicach. Mszę Świętą odprawił proboszcz, ks. kanonik Zbigniew Mazurek, kazanie wraz z przesłaniem historycznym skierował do zebranych ks. dr hab. Czesław Gałek, kapelan Franciszkanek Misjonarek Maryi z Łabuń. Następnie pod Pomnikiem Batalionów Chłopskich odbyły się: Apel Poległych, wspólna modlitwa za poległych partyzantów, salwa honorowa oraz złożenie wieńców i zapalenie zniczy.
Organizatorzy zaplanowali też montaż słowno- muzyczny w wykonaniu uczniów Szkoły Podstawowej w Krynicach.
W imieniu władz powiatu tomaszowskiego na uroczystości religijne wraz z okolicznościowym wieńcem przybyła delegacja w osobach: Teresy Semczyszyn Wiceprzewodniczącej Rady Powiatu, Haliny Czarneckiej Radnej Powiatu Tomaszowskiego oraz Wiesława Cielicy Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu.