Radni Województwa pozytywnie o Euroregionie Roztocze

24 lutego 2020 roku Radni Województwa Lubelskiego jako pierwsi podjęli uchwałę o przystąpieniu do Euroregionu Roztocze.

W komisji jak i obradach Sejmiku uczestniczyli Jarosław Korzeń – Wicestarosta Powiatu Tomaszowskiego oraz Wojciech Żukowski – Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego. 

Szczegóły przedstawili wicemarszałek Michał Mulawa oraz burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski.

Radni Sejmiku zagłosowali za przyjęciem uchwały jednogłośnie na “tak”.

W niedługim czasie odbędzie się zebranie założycielskie Euroregionu Roztocze, następnie złożone zostaną dokumenty do KRS w efekcie czego utworzony zostanie Transgraniczny Związek Samorządów Euroregion Roztocze.

 

fot. Sejmik Woj. Lubelskiego/Piotr Wójcik/Wojciech Żukowski/fb