Energetyczna konferencja

27 lutego br w Krasnobrodzie odbyło się spotkanie połączone z udostępnieniem poligonu dla uczniów w zakresie wsparcia kształcenia zawodowego. W ramach zawartych porozumień o współpracy pomiędzy PGE Dystrybucja S.A Oddział Zamość a szkołami: Zespołem Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim, Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju oraz Zespołem Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu młodzież miała okazję uczestniczyć w konferencji. Na spotkaniu zostały przedstawione referaty m.in.: na temat nowych technologii w pracach pod napięciem oraz informacje o bezpieczeństwie pracy pracowników. Druga część spotkania odbyła się na poligonie prac pod napięciem w Krasnobrodzie gdzie omówiono stanowiska szkoleniowe na poligonie oraz zostały zaprezentowane pokazy szkolących się pracowników. W spotkaniu wzięli udział m.in: Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP, Monika Żur Dyrektor Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu, Andrzej Olborski Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A Oddział Zamość- organizatorzy konferencji, Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, uczniowie klas patronackich oraz ich nauczyciele.