Zebranie w OSP Łachowce

Zgodnie ze statutem OSP, na przełomie stycznia i lutego odbywają się zebrania sprawozdawcze Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie powiatu. W piątek, 3 stycznia 2020 roku druhowie z OSP Łachowce zorganizowali spotkanie podsumowujące działania w 2019 roku. Odczytano także sprawozdania: finansowe i Komisji Rewizyjnej za miniony rok oraz zaprezentowano plan działalności na rok 2020. Na spotkanie przybyli: Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Dariusz Kozłowski Wójt Gminy Telatyn, Wiesław Cielica Wiceprzewodniczący Rady Powiatu, dh Roman Kurnik Prezes Zarządu Oddziału Gminnego OSP oraz dh Jacek Nowosadowski Komendant Gminny ZOSP RP Gminy Telatyn.