Zalety Roztocza prezentowane w Hamburgu

W dniu 20-23 stycznia 2020 r. Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski oraz Józef Marynicz Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej i Promocji Starostwa Powiatowego brali udział w Międzynarodowej Konferencji Gospodarczo-Naukowej w Hamburgu. Organizatorami były polonijne środowiska gospodarcze we współpracy z lokalnymi niemieckimi partnerami. Podczas Konferencji zaprezentowane zostały nowe inicjatywy projektów łączących Polskę i Niemcy (oraz inne kraje) zwłaszcza w kontekście atrakcyjności eksportowej, technologicznej oraz możliwości rozwoju sektorów Gospodarki 4.0 w Polsce.
Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski oraz Paweł Głaz Wicestarosta Lubaczowski przedstawili prezentacje na temat zalet Roztocza jako miejsca przyjaznego dla inwestorów zagranicznych. Prezentacja dotyczyła inicjatywy „Technologicznej Doliny Roztocza” . Dolina Roztocza to tereny o przyjaznym środowisku naturalnym ( Biosfera UNESCO) oraz dogodnym położeniu geograficznym – korzystne ciągi komunikacyjne: Via Carpatia, nowa droga S17 oraz Linia Hutnicza Szerokotorowa. Delegacja z powiatu tomaszowskiego udała się do Hamburga na zaproszenie Kongresu Światowej Polonii oraz Urzędu Marszałkowskiego.