Spotkanie informacyjno-szkoleniowe

Program spotkania informacyjno-szkoleniowego

„Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej”

 

Organizatorzy:

Starosta Tomaszowski

Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy

Bank Gospodarstwa Krajowego

 

dnia 28.01.2020 r. godz. 11.00

Miejsce spotkania:

Tomaszów Lubelski, ul. Lwowska 68, sala konferencyjna Starostwa Powiatowego

 

Godzina Temat
   
10.45 – 11.00 Rejestracja uczestników
   
 

11.00 – 11.30

niskooprocentowana Mikropożyczka dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
   
11.30 – 12.00 omówienie dokumentacji pożyczkowej ( wniosek, wymagane dokumenty, zabezpieczenia )
   
     12.00 Pytania