Nabór do XIV edycji Marka Lubelskie

Projekt Marka LUBELSKIE realizowany jest od 2007 roku. Organizatorem projektu jest Województwo Lubelskie.

Już 72 firmy z Województwa Lubelskiego może poszczycić się znakiem towarowym Marka LUBELSKIE. Są to firmy zarówno z branży spożywczej, medycznej, usługowej, produkcyjnej, budowlanej, odzieżowej, branży IT, jak i ogrodniczej.  Celem projektu jest promocja produktów i usług wytwarzanych lub świadczonych na terenie województwa lubelskiego, poprzez wywoływanie pozytywnych skojarzeń z marką oraz uczynienie ich rozpoznawalnymi na rynku. Projekt Marka LUBELSKIE przynosi korzyści dla regionu i jego mieszkańców. Pomaga budować lokalny patriotyzm, wspiera działania proinwestycyjne, stymuluje rozwój gospodarczy Lubelszczyzny, podnosi konkurencyjność przedsiębiorstw oraz promuje najlepsze produkty i usługi. Celem projektu jest tworzenie efektu „place of origin”, czyli identyfikacji produktów wysokiej jakości z miejscem pochodzenia, a także promocja produktów i usług wytwarzanych na terenie województwa lubelskiego poprzez nadawanie im zastrzeżonego znaku towarowego – Marka LUBELSKIE, będącego symbolem jakości, innowacyjności i troski o środowisko. Tworzenie efektu „place of origin” wskazuje na miejsce pochodzenia, które często traktowane jest przez klientów jako dodatkowa zaleta, mająca wpływ na wybór artykułów.

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w projekcie Marka LUBELSKIE jest prowadzenie działalności na terenie województwa Lubelskiego, co najmniej od 24 miesięcy. Przystąpienie do programu Marka Lubelskie jest bezpłatne. Przedsiębiorca może zgłosić swój udział w projekcie poprzez dostarczenie bądź wysłanie formularza zgłoszeniowego do projektu Marka LUBELSKIE. Wypełniony formularz zgłoszenia rejestracyjnego należy doręczyć do Departamentu Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20? 029 Lublin w formie papierowej, wysłać pocztą oraz w formie skanu na adres: marka@lubelskie.pl, wraz z załączonym wyciągiem z Krajowego Rejestru Sądowego lub zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Biuro projektu Marka LUBELSKIE dokonuje oceny zgłoszeń rejestracyjnych. Kryteriami oceny są: kryteria formalne i merytoryczne umieszczone w Regulaminie PRZYZNAWANIA I FUNKCJONOWANIA PROJEKTU GOSPODARCZEGO MARKA LUBELSKIE.

Działania Biura MARKA LUBELSKIE są również odpowiedzią na potrzeby marketingowe laureatów projektu. Jesteśmy obecni na Facebook MARKA LUBELSKIE, gdzie na bieżąco można śledzić informacje o nowych produktach, usługach i najważniejszych wydarzeniach z życia firm oznaczonych certyfikatem MARKA LUBELSKIE oraz na stronie www.marka.lubelskie.pl. Nie ograniczamy się jedynie do kampanii promocyjnych, ale podejmujemy szereg innych akcji ? targi i misje gospodarcze oczywiście z udziałem lubelskich firm i ich produktów.

Zachęcamy do udziału w projekcie Marka LUBELSKIE. Otrzymanie tytułu MARKA LUBELSKIE jest równoznaczne z dołączeniem do elitarnego grona firm, których produkty i usługi są wizytówką Województwa Lubelskiego w kraju i za granicą. Wkrótce do grona firm z certyfikatem Marka LUBELSKIE dołączą kolejne. Tegoroczna Gala XIV edycja wręczenia certyfikatów Marka LUBELSKIE odbędzie się dnia 15 lutego 2020 roku w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie.

Formularze zgłoszeniowe można wysyłać jeszcze do końca stycznia 2020 roku.

REGULAMIN-MARKI-LUBELSKIE_

mat. markalubelskie.pl