Członkinie KGW na spotkaniu w Starostwie

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim w dniu 20 stycznia 2020 roku odbyło się spotkanie przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu tomaszowskiego. Głównym tematem spotkania było omówienie zasad rozliczenia się kół z wydatkowania pomocy finansowej przyznanej przez budżet państwa w 2019 roku. W spotnaniu wzięli udział Poseł na Sejm RP Tomasz Zieliński, Starosta Tomaszowski Henryk Karwan, Członkowie Zarządu Powiatu Katarzyna Gucz i Jan Fila, burmistrz Lubyczy Królewskiej Marek Łuszczyński, Wójt Gminy Telatyn Dariusz Kozłowski, Wójt Gminy Tarnawatka Piotr Pasieczny, Wójt Gminy Krynice Jacek Kozłowski, Sekretarz Gminy Rachanie Agata Niedziółka, Pełnomocnik ARiMR ds. KGW Piotr Kielar.