Zgromadzenie Instytutu Rozwoju Samorządu

6 grudnia 2019r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie XX Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego. Podczas zgromadzenia członkowie stowarzyszenia wybrali nowego wiceprezesa Zarządu. Decyzją Zgromadzenia została nią Maryla Symczuk Starosta Powiatu Hrubieszowskiego. Ponadto podczas Zgromadzenia prof. Marcin Szewczak Prezes Zarządu, podsumował mijający rok w tym realizowane przez Stowarzyszenie projekty, m.in: Samorządowe Forum Województwa Lubelskiego, Misje gospodarczą „Dni Lubelskie w Bawarii”, konferencje (Fundusze Europejskie-łatwiej niż myślisz, I Forum Dialogu Polski Wschodniej, EKO-LUBELSKIE 2030), debaty nad Strategią Rozwoju Województwa Lubelskiego oraz wzmocnienie współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego będącymi członkami Instytutu. Podczas Zgromadzenia członkowie wskazali na priorytetowe obszary, jakimi stowarzyszenie powinno się zająć w nadchodzącym roku. W Zgromadzeniu wzięli także udział przedstawiciele powiatu tomaszowskiego- Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski oraz Józef Marynicz Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej i Promocji Starostwa Powiatowego.