Wybieramy produkt tradycyjny

W Polsce istnieje Krajowa lista produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ,czyli ministerialna lista produktów, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Utworzona na mocy ustawy z dnia 17 grudnia 2004 o rejestracji i ochronie nazw i oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych.
Korzyścią wynikającą z umieszczania wyrobów na LPT jest pokazanie konsumentom oraz producentom, jak ogromne jest bogactwo naszego regionu w zakresie produkcji tradycyjnej żywności i dziedzictwa kulturowego. Województwo lubelskie posiada ok. 210 zarejestrowanych produktów tradycyjnych.

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim odbyło się spotkanie informacyjne, dotyczące wyboru produktu tradycyjnego, który zostanie zgłoszony w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.
Na zebranie przybyli: Katarzyna Gucz Urzędujący Członek Zarządu Powiatu, Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski, Dariusz Kozłowski Wójt Gminy Telatyn, Katarzyna Piechnik Sekretarz Urzędu Miejskiego w Lubyczy Królewskiej, Elżbieta i Jerzy Wójcikowie – restauratorzy z Lublina, Ewa Piwko-Witkowska Prezes Lokalnej Grupy Działania “Roztocze Tomaszowskie”, Joanna Kowalczuk Dyrektor GOK w Suścu, Ewelina Galant-Woźniak 0- UG w Telatynie, Małgorzata Solak-Małecka – UMiG w Lubyczy Królewskiej, Magdalena Tereszczuk Prezes Lokalnej Organizacji Turystycznej “Roztocze”, zainteresowane przedstawicielki KGW z terenu powiatu (KGW Brzeziny – Jadwiga Niedbała, KGW Polany – Teresa Oryszczuk, KGW Szarowola – Magdalena Umińska i Teresa Kawka, KGW Marysin – Agnieszka Deryło i Maria Misiuda, KGW Radków – Alina Matwiejszyn, KGW Posadów – Anna Kowalska, KGW Łykoszyn – Teresa Romańczuk), oraz lokalni przedsiębiorcy (Lucyna Kozyra, Anna Kuśmierczak-Kuceł, Anna Kołodziej, Zuzanna Naklicka, Krzysztof Bębnik, Mariusz Lizut).
Spotkanie zorganizowane było przez Starostwo Powiatowe i Lokalną Organizację Turystyczną “Roztocze”.