Stan wojenny pamiętamy !

Miejskie uroczystości z okazji 38.rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego rozpoczęły się zapaleniem zniczy przy Kolumnie Pamięci, poświęconej Niezależnemu Samorządnemu Związkowi Zawodowemu “Solidarność”. Okolicznościowy program artystyczny przygotowali uczniowie SP Nr 1 im. Orląt Lwowskich w Tomaszowie Lubelskim. Mszę Świętą w intencji ojczyzny i ofiar stanu wojennego odprawili księża z tomaszowskich parafii pod przewodnictwem ks. prałata Czesława Grzyba, proboszcza parafii pw. ZNMP . Uroczystym przemarszem prowadzonym przez poczty sztandarowe na czele z przedstawicielami Zarządu Oddziału NSZZ „Solidarność” w Tomaszowie Lubelskim, uczestnicy uroczystości przenieśli się pod pomnik NSZZ Solidarność, gdzie poszczególne delegacje złożyły wieńce.W dzisiejszych uroczystościach udział wzięli: Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Wojciech Żukowski Burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski, Mirosław Fus Przewodniczący Rady Miasta, Leszek Dmitroca Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów, insp. Artur Deryło Komendant Powiatowy Policji, Małgorzata Mamrocha, która przybyła w imieniu Tomasza Zielińskiego Posła na Sejm RP, bryg. mgr inż. Andrzej Bartecki Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Tomaszowie Lubelskim, Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm RP, Jacek Pawłucki Dyrektor MBP, Monika Pikuła Kierownik KRUS, Robert Bondyra Prezes Oddziału Związku Piłsudczyków RP/O Tomaszów Lubelski, Leszek Kodymowski Dyrektor SP Nr 3, Roman Kania Dyrektor SOSW oraz mieszkańcy miasta.