Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

Otwarcia posiedzenia i powitania uczestników dokonał Starosta Tomaszowski – Henryk Karwan, który przewodniczył obradom.Informację na temat przygotowania służb do reagowania na zagrożenia okresu zimowego przedstawili: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Tomaszowie Lubelskim Pan Andrzej Dmitroca oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej     w Tomaszowie Lubelskim bryg. Andrzej Mandziuk. Stan przygotowania służb do tego typy zadań oceniono na poziomie dobrym.Informację dotyczącą współdziałania nadzoru budowlanego ze służbami samorządami przedstawił Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tomaszowie Lubelskim Pan Paweł Matuszak. Omówił przypadki działań podejmowanych przez inspektorat na przestrzeni 2019 roku, na wniosek Policji, PSP oraz jednostek samorządowych. W jego ocenie współpraca w zakresie zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektów układa się prawidłowo.Starosta Tomaszowski poinformował o rozwiązaniach organizacyjnych wprowadzonych w celu zapewnienia całodobowej możliwości udzielania interwencyjnej pomocy psychologicznej przez psychologów Ośrodka Interwencji K

ryzysowej w Tomaszowie Lubelskim. Zagadnienia te były przedmiotem obrad Komisji w 2019 roku. Informację o przyjętych rozwiązaniach przekazano pisemnie do samorządów gminnym, Policji, PSP, SP ZOZ i PCPR. Starosta Podziękował również członkom Komisji oraz osobom uczestniczącym w jej pracach za zaangażowany udział w posiedzeniach odbytych na przestrzeni 2019 roku. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia złożył życzenia świąteczne oraz zaprosił na spotkanie opłatkowe w dniu 30.12.2019 roku.