Podziękowania za długoletnią pracę

W ostatnich dniach starego, 2019 roku, po 46 latach pracy zawodowej na zasłużoną emeryturę przeszła Pani Alicja Gaj -Inspektor ds.aktualizacji gruntów i budynków w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości Starostwa Powiatowego. W podziękowaniu za współpracę oraz wszystkie lata przepracowane w tomaszowskim urzędzie, najserdeczniejsze życzenia z okazji rozpoczęcia nowego etapu w życiu złożyły władze Starostwa Powiatowego w osobach: Henryka Karwana Starosty Tomaszowskiego, Jarosława Korzenia Wicestarosty Tomaszowskiego, Katarzyny Gucz Urzędującego Członka Zarządu Powiatu oraz Dariusza Czopa Sekretarza Powiatu. W imieniu własnym i wszystkich pracowników Wydziału Geodezji ,upominek oraz kilka słów podziękowań na ręce Pani Alicji złożył także Mieczysław Parol, Dyrektor Wydziału Geodezji.