Uroczystości w Łaszczowie

Uroczystości patriotyczno- religijne w gminie Łaszczów rozpoczął montaż słowno- muzyczny w wykonaniu uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im.gen.Władysława Sikorskiego w Łaszczowie. Po uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny złożono wieńce i kwiaty pod pomnikiem Pamięci Ofiar i Bohaterów II wojny światowej . Okolicznościowe przemówienie wygłosiła Aleksandra Pietrasz Burmistrz Łaszczowa.
Powiat Tomaszowski reprezentował Adam Piasecki Przewodniczący Rady Powiatu.