Uroczystości patriotyczne w Suścu

Gminne uroczystości patriotyczne w Suścu rozpoczęto Mszą Świętą w intencji Ojczyzny w kościele parafialnym pw. Świętego Jana Nepomucena w Suścu. Uroczystym przemarszem prowadzonym przez Orkiestrę Dętą z Łosińca przeniesiono się pod pomnik na terenie Gminnego Ośrodka Kultury gdzie złożono wieńce. Powiat Tomaszowski reprezentowali: Jan Fila oraz Tadeusz Suski Radni Powiatu Tomaszowskiego. Patriotyczny koncert na scenie GOK-u wykonała Orkiestra Dęta z Łosińca a część artystyczną przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Suścu.