Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej pt. „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2020- 2024”

Ogłoszenie o konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

Zarząd Powiatu Tomaszowskiego

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

pt. „Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w latach 2020- 2024”.

Zadanie dotyczy prowadzenia ośrodka wsparcia dla 30 osób z zaburzeniami psychicznymi typu B (dla osób z niepełnosprawnością intelektualną), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 roku w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz.U. Nr 238, poz. 1586 z późn. zm.).

Treść ogłoszenia otwartego konkursu znajduje się w załączniku, na stronie BIP oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim.

Ogłoszenie i dokumenty dostępne na stronie BIP