Nowa droga w Dąbrowie

W dniu dzisiejszym dokonano uroczystego otwarcia nowo wyremontowanej drogi gminnej nr 111556L w miejscowości Dąbrowa. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP, Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Jacek Wiśniewski Wójt Gminy, przedstawiciele Rady Gminy wraz z wykonawcą Waldemarem Basakiem. Zmodernizowaną drogę poświęcił ks. Czesław Gołdyn, proboszcz parafii w Dzierążni. Inwestycja została sfinansowana z Programu Funduszu Dróg Samorządowych, dzięki któremu na odcinku 795 metrów, wykonano nawierzchnię asfaltową wraz z utwardzeniem poboczy i wykonaniem zatoki autobusowej.