“Moda na odblaski”

7 listopada 2019 r. w Tomaszowskim Domu Kultury w Tomaszowie Lubelskim odbyło się rozstrzygnięcie powiatowego konkursu „Moda na odblaski” ,zorganizowanego przez Wydział Prewencji oraz Wydział Ruchu Drogowego KPP w Tomaszowie Lubelskim dla szkół podstawowych z terenu powiatu tomaszowskiego. W eliminacjach wzięło udział 9 szkół (w tym 84 uczniów). W kategorii klas I-III I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej a w kategorii klas IV-VIII I miejsce zajęła Szkoła Podstawowa im. Ordynacji Zamoyskiej w Sabaudii.
Konkurs miał na celu zainteresowanie dzieci tematem zwiększenia bezpieczeństwa na drodze. Upominki dla najmłodszych wręczali: Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski, Dariusz Kozłowski Wójt Gminy Telatyn, Marek Łuszczyński Burmistrz Lubyczy Królewskiej, Marzena Czubaj-Gancarz Wójt Gminy Tomaszów Lubelski oraz kom. Bogdan Kulas Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tomaszowie Lubelskim. Finał na szczeblu wojewódzkim dla laureatów odbędzie się 6 grudnia 2019 roku. Serdecznie gratulujemy najmłodszym !