Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim

 

W dniu 8 października 2019r. w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, odbyło się spotkanie z dyrektorem departamentu Panią Ewą Szałachwiej oraz kierownikami oddziałów. Na zebranie przybyli: Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP, Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Jarosław Korzeń Wicestarosta, Dariusz Kozłowski Wójt Gminy Telatyn, Piotr Pasieczny Wójt Gminy Tarnawatka, Marek Łuszczyński Burmistrz Lubyczy Królewskiej, Jacek Wiśniewski Wójt Gminy Krynice, Roman Miedziak Wójt Gminy Rachanie. Głównym tematem spotkania były rozmowy o możliwościach pozyskiwania funduszy z PROW oraz plany inwestycyjne w powiecie tomaszowskim. Poruszono także kwestie związane z rozwojem turystyki.