Partnerstwo Polsko-Węgierskie

Powiat Tomaszowski wspólnie z I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego, II Liceum Ogólnokształcącym im. gen. Władysława Sikorskiego, Zespołem Szkół Techniczno -Zawodowych im Macieja Rataja oraz Zespołem Szkół Techniczno -Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim przystąpili do projektu pt.” Rozwijanie zainteresowań młodzieży szkolnej partnerstwem Polski i Węgier”. Projekt został podzielony na 4 etapy:
I- popularyzacja wiedzy o historii i tradycji współpracy polsko-węgierskiej
II- przeprowadzenie olimpiady wiedzy i wyłonienie laureatów
III- podróż edukacyjna do Budapesztu
IV- przygotowanie prezentacji z podróży
Projekt został zrealizowany przy wsparciu w 90 % Instytutu Współpracy Polsko Węgierskiej im. Wacława Felczaka w Warszawie oraz w 10% wkładu własnego Powiatu Tomaszowskiego. Głównym założeniem przedsięwzięcia było przekazanie wiedzy o historii i tradycji współpracy polsko-węgierskiej uczniom w formie wykładów, przeprowadzenie testów sprawdzających oraz wyróżnienie laureatów. W dniu 29 października 2019r. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Bartosza Głowackiego odbyło się podsumowanie projektu w którym uczestniczyli: Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP, Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Dariusz Czop Sekretarz Powiatu, Mariusz Kobiałka Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego oraz koordynator projektu, Józef Marynicz Dyrektor Wydziału Integracji Europejskiej i Promocji, dyrekcja szkół ponadpodstawowych powiatu tomaszowskiego, kadra nauczycieli szkół zaangażowanych w projekt oraz uczestnicy wykładów.
Podczas wydarzenia publiczność mogła wysłuchać prezentacji o współpracy polsko-węgierskiej oraz wręczone zostały wyróżnienia dla osób zaangażowanych w projekt i dla laureatów olimpiady wiedzy.
Przedstawiamy wyróżnionych uczniów:
I Liceum
Damian Kiszczuk oraz Patrycja Niedużak

II Liceum
Jakub Jarosz oraz Tetyana Utsiryk

Zespół Szkól Techniczno-Zawodowych
Karolina Majerska oraz Magdalena Byra

Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych
Emilia Cichoń, Kamil Szczerba oraz Michał Sołtysiak

Uczniowie poszerzyli i utrwalili swoją wiedzę na temat historii i współczesności relacji polsko-węgierskich oraz mieli okazję poznać obiekty i instytucje na Węgrzech i posmakować produktów tradycyjnych potraw węgierskich podczas wyjazdu studyjnego do Budapesztu.