Konsultacje specjalistyczne

Finansowe wsparcie uzyskane od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie pozwoliło na przeprowadzenie konsultacji specjalistycznych
z zakresu zmian ustawy o odpadach.  Konsultacje specjalistyczne przeprowadzone zostały w dniu 08 października 2019 r dla grupy 6 osób – urzędników Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim oraz dla pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Tomaszowie Lubelskim.   Przez Ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw prawodawca wprowadził istotne zmiany do ustawy o odpadach. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadza kolejne modyfikacje.