Jubileuszowe uroczystości !

W dniach 6-7 października 2019 r. odbyły się uroczystości z okazji 398 rocznicy nadania prawa miejskiego dla Tomaszowa Lubelskiego. Uroczystości rozpoczęły się w dniu 6 października Mszą św. w intencji mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego w Kościele Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Tomaszowie Lubelskim. Dalsza część uroczystości odbyła się 7 października w sali reprezentacyjnej dawnego Sejmiku Powiatowego. Rozpoczęto koncertem z okazji 200-lecia urodzin Stanisława Moniuszki w wykonaniu artystów scen lubelskich: Bogusławy Matys, Huberta Świecy, Andrzeja Sikory, Marka Serwety. W uroczystościach wzięli udział m.in.: Tomasz Zieliński Poseł na sejm RP, Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Mirosław Fus Przewodniczący Rady Miasta, Anna Romanowicz-Łagowska Dyrektor Biura Poselskiego Tomasza Zielińskiego, radni Rady Miasta Tomaszów Lubelski, ks. Proboszcz Dariusz Wasiluk, Komitet Redakcyjny Rocznika Tomaszowskiego, autorzy artykułów zamieszczonych w roczniku, tomaszowscy regionaliści, dyrektorzy szkół i kierownicy jednostek organizacyjnych z terenu miasta, reprezentanci stowarzyszeń społeczno-kulturalnych oraz mieszkańcy miasta. W kolejnej części zaprezentowane zostały referaty: „Kult Matki Bożej Szkaplerznej w Tomaszowie Lubelskim. 25. rocznica koronacji cudownego obrazu” – ks. dr Zygmunt Jagiełło, notariusz Kurii Diecezjalnej w Zamościu oraz „Życie kulturalne w Tomaszowie Lubelskim w okresie międzywojennym XX w.” – mgr Wojciech Dziedzic, Tomaszowskie Towarzystwo Regionalne im. dra Janusza Petera. Następnie Wojciech Żukowski Burmistrz Miasta wręczył Medale za Zasługi dla Tomaszowa Lubelskiego, otrzymali je:
• Grupa „Oscar” sp. z o. o. – za wieloletnie zaangażowanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w Tomaszowie Lubelskim oraz wspieranie uroczystości miejskich, medal odebrali właściciele Agata i Lesław Kapka,
• Tomaszowskie Amazonki Stowarzyszenie Kobiet po Leczeniu Raka Piersi – za wieloletnie za zaangażowanie na rzecz profilaktyki zdrowotnej mieszkańców Tomaszowa Lubelskiego, medal odebrała Anna Gardecka Prezes Stowarzyszenia.
Na zakończenie, Pan Janusz Brodowski, zastępca redaktora naczelnego „Rocznika Tomaszowskiego” zaprezentował zebranym najnowszy numer „Rocznika Tomaszowskiego”.