Współpraca polsko-węgierska

Powiat Tomaszowski przy wsparciu Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka realizuje projekt pt. “Rozwijanie zainteresowań młodzieży szkolnej partnerstwem Polski i Węgier”.

Projekt adresowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Tomaszowski, a jego celem jest popularyzacja wiedzy o historii i tradycji współpracy polsko-węgierskiej.

W projekcie zaplanowane zostały wykłady i testy sprawdzające dla uczniów szkół powiatowych, zainteresowanych tematyką współpracy polsko-węgierskiej. Pierwszy wykład zaplanowano na 12 września 2019 roku o godz. 9.45 w auli im. Dyrektora Józefa Rybickiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Tomaszowie Lubelskim.

W projekcie planowane są testy sprawdzające, które odbędą się w dniach 24-30 września. Dla laureatów testów sprawdzających zaplanowano w pierwszej dekadzie października podróż edukacyjną do Budapesztu z interesującym programem poznawczym.