Wizyta Ministra Edukacji

Dariusz Piontkowski, Szef Ministerstwa Edukacji Narodowej odbył w dniu  20 września 2019r. wizytę w Tomaszowie Lubelskim w ramach programu „Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”. Spotkanie rozpoczęto od złożenia kwiatów przy pomniku gen. Tadeusza Piskora na Cmentarzu Wojennym przy ul. Lwowskiej. W godzinach południowych w hali sportowej II LO im. gen. Wł. Sikorskiego odbyła się konferencja pn.„Zawodowy strzał w 10! – wybierz swoją przyszłość”, adresowana do szkolnych doradców zawodowych i dyrektorów szkół podstawowych z terenu działania Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura w Zamościu. Minister Edukacji Narodowej złożył także wizytę na terenie zakładu pracy RST „Roztocze”. Firma wspiera Zespół Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych w realizacji kształcenia zawodowego. Celem współpracy jest kształtowanie umiejętności niezbędnych do wykonywania zawodu w rzeczywistych warunkach pracy oraz bardzo dobre przygotowanie absolwentów szkoły do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach branży produkcyjnej.
Roztocze Z.U.P. obejmuje swoim patronatem klasy kształcące uczniów w zawodach: technik mechanik – specjalizacja obróbka skrawaniem i operator obrabiarek skrawających.
Podczas tej wizyty wręczone zostały m.in. stypendia i nagrody od pracodawcy dla uczniów klas patronackich.Następnie gość, a także przedstawiciele władz powiatu, kuratorium i inni wzięli udział w przygotowanych dla uczniów najstarszych klas szkół podstawowych prezentacjach zawodów, w których kształcą szkoły branżowe i technika z powiatu tomaszowskiego. Prezentacje odbyły się na terenie Zespołu Szkół Techniczno-Motoryzacyjnych im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim. W dzisiejszych uroczystościach z udziałem Ministra Edukacji Narodowej wzięli udział: Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP, Henryk Karwan Starosta Tomaszowski, Jarosław Korzeń Wicestarosta, Dariusz Czop Sekretarz Powiatu, Katarzyna Gucz Urzędujący Członek Zarządu, Teresa Misiuk Lubelski Kurator Oświaty, Monika Żur Dyrektor Zamojskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie, Konrad Sawicki Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego, Iwona Nakielska Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego RPO Urzędu Marszałkowskiego, Agata Grula Dyrektor Generalny LUW, Mirosław Tarkowski p.o dyrektora Departament Kultury, Edukacji i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego, Ewa Olejniczek-Wójcik p.o. zastępcy Dyrektora Departamentu Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Andrzej Olborski Dyrektor Generalny PGE o/Zamość, Andrzej Pruszkowski Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie, Mariusz Kobiałka Dyrektor Wydziału Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatowego, Jan Fila Dyrektor PGE o/Tomaszów lubelski, Roman Rak Prezes Grupy RST Roztocze, Wioletta Kozyra Prezes Fundacji „Parasol Roztocza”, Jacek Misiuk Dyrektor Lubelskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Stanisława Koper Dyrektor PUP, Anna Syty Dyrektor PPP, Barbara Krawczyk Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie Delegatura Zamość,Leszek Dmitroca Nadleśniczy Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski, Anna Romanowicz- Łagowska oraz Małgorzata Mamrocha z Biura Poselskiego Tomasza Zielińskiego, Marek Łuszczyński Burmistrz Lubyczy Królewskiej, Aleksandra Pietrasz Burmistrz Łaszczowa, Roman Miedziak Wójt Gminy Rachanie, Zbigniew Naklicki Wójt Gminy Susiec, Dariusz Kozłowski Wójt Gminy Telatyn, Andrzej Podgórski Burmistrz Tyszowiec , Robert Puźniak Kierownik GZEAS w Tomaszowie Lubelskim oraz licznie zgromadzeni nauczyciele i uczniowie szkół z terenu powiatu tomaszowskiego.

Materiał w Radio Lublin:

https://www.radio.lublin.pl/news/szkoly-zawodowe-to-strzal-w-dziesiatke-3527496?fbclid=IwAR2q04oYlJ1tWQKgOFfpJ5B2Q5IAXWU5QesCZIfvzhViJnj1d3j17sEObrA