Uroczystości patriotyczne w Łaszczowie

„Nikomu z przetrzymanych nie przyszło na myśl, jaki straszny czekał ich los’’(…).
dr J.Peter „Tomaszowskie za okupacji’’

21 września 1939 r. wojska Frontu Północnego walczące w II bitwie tomaszowskiej, stoczyły z Niemcami bój o Łaszczów, w wyniku których spłonęła połowa zabudowań z Łaszczowa. Walczono także na terenie miejscowości Czerkasy i Małoniż. Okupacyjne władze niemieckie wprowadziły na tereny podbite politykę „Wielkich Niemiec”. Tereny Zamojszczyzny weszły w skład dystryktu lubelskiego. Zginęło wówczas 300 żołnierzy, którzy pochowani są na cmentarzu parafialnym w Łaszczowie.
Dla upamiętnienia 80-tej rocznicy walk pod Łaszczowem 1939, w dniu 21 września 2019 roku odbyły się uroczystości patriotyczne. Mszę Świętą w intencji wszystkich poległych poprzedziło złożenie wieńców i kwiatów pod pomnikiem bohaterów tamtych dni. W uroczystościach wzięli udział: Tomasz Zieliński Poseł na Sejm RP, Adam Piasecki Przewodniczący Rady Powiatu, Wiesław Cielica Wiceprzewodniczący Rady Powiatu , Aleksandra Pietrasz Burmistrz Łaszczowa, Sławomir Zawiślak Poseł na Sejm RP, ks. Krzysztof Świta proboszcz parafii pw. Św. Piotra i Pawła w Łaszczowie, Józef Woch Prezes Stowarzyszenia G6 Grzęda Sokalska, poczty sztandarowe oraz mieszkańcy gminy.