Sesja Rady Powiatu

W dniu 27 września 2019 roku /piątek/ o godzinie 15 30 w „Sali Konferencyjnej” przy ulicy Lwowskiej 68 odbędą się obrady X Sesji VI Kadencji Rady Powiatu w Tomaszowie Lubelskim. W porządku obrad przewidziano m.in.

 • 1.      Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Tomaszowskiego za I półrocze 2019 rok:
 • 2.      Informacja dotycząca przygotowania do roku szkolnego 2019/2020 szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Tomaszowski.
 • 3.      Sprawozdanie z realizacji „Programu wsparcia rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą w rodzinie na lata 2017-2020” za lata 2017-2018.
 • 4.      Podjęcie uchwał w sprawach:2/ wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Tomaszowie Lubelskim przy ulicach Aleja Sportowa i Ordynackiej,     4/ wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego,6/ zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego,8/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim w pięcioletnie technikum w Zespole Szkół  Techniczno – Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim,      Lubelskim, 11/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół Techniczno – Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim w czteroletnie liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół Techniczno – Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim,   13/ stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Tomaszowie Lubelskim,15/ wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na rok 2019,16/ udzielenia pomocy finansowej Gminie Jarczów, Tarnawatka, Rachanie, Telatyn, Tyszowce, Ulhówek, Susiec, Łaszczów, Bełżec, Tomaszów Lubelski.

 

 1. 14 / zmian w wieloletniej prognozie finansowej,
 2. 12/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla dorosłych    w Zespole Szkół Techniczno – Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim  w czteroletnie liceum ogólnokształcące dla dorosłych w Zespole Szkół Techniczno – Motoryzacyjnych  im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim,
 3. 10/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego czteroletniego technikum w Zespole Szkół Techniczno – Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim w pięcioletnie technikum w Zespole Szkół Techniczno – Motoryzacyjnych im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Lubelskim,
 4. 9/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego w Zespole Szkół    Techniczno – Zawodowych im. Macieja Rataja w Tomaszowie Lubelskim w czteroletnie liceum ogólnokształcące w Zespole Szkół Techniczno – Zawodowym im. Macieja Rataja w Tomaszowie
 5.      7/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego trzyletniego II Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim w czteroletnie II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Sikorskiego w Tomaszowie Lubelskim,
 6. 5/ przystąpienia do Stowarzyszenia „Instytut Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego”,
 7. 3/ wyznaczenia linii komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego dla których organizatorem jest Powiat Tomaszowski,
 8. 1/ wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości pozostającej w użytkowaniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Tomaszowie Lubelskim,