Powiatowe ćwiczenia obronne

W dniu 25 września br rozpoczęły się trzydniowe Powiatowe Ćwiczenia Obronne pk. ROZTOCZE 2019,realizowane zgodnie z Planem szkolenia obronnego Powiatu Tomaszowskiego na rok 2019. Obowiązek przeprowadzenia ww. ćwiczeń wynika z Programu szkolenia obronnego województwa lubelskiego na lata 2019-2024.
Organizatorem szkolenia jest Starosta Tomaszowski a warsztaty dedykowane są dla kadry kierowniczej Starostwa Powiatowego, wójtów, burmistrzów, kierowników jednostek administracji zespolonej, kierowników jednostek organizacyjnych realizujących zadania obronne oraz pracowników jednostek samorządowych . W imieniu Starosty Tomaszowskiego szkolenie otworzył Jarosław Korzeń Wicestarosta Tomaszowski. Główną część warsztatów przeprowadził Stanisław Kielech Kierownik Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Obrony Cywilnej Starostwa Powiatowego, który przedstawił temat dot. gry decyzyjnej wprowadzającej uczestników szkolenia w zadania realizowane w drugim i trzecim dniu ćwiczeń. Podsumowanie i ocena szkolenia została zaplanowana na dzień 27 września.