Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku

W Starostwie Powiatowym w Tomaszowie Lubelskim pod przewodnictwem Starosty Henryka Karwana obradowała Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Tematem obrad było m.in. informacja jednostek zajmujących się zapewnienie wsparcia psychologicznego w sytuacjach traumatycznych, indywidualnych i masowych. Omówiono możliwości jednostek i służb powiatu w zakresie zapewnienia wsparcia psychologicznego. Przewidywane jest również wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych w celu usprawnienia działalności Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Dyrektor SP ZOZ Andrzej Kaczor przedstawił informację o zabezpieczeniu usług zdrowotnych ba bazie tomaszowskiego szpitala. Dyskutowano też o współpracy placówek Straży Granicznej z samorządami i służbami w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na obszarze powiatu. Na zakończenie obrad Powiatowy Lekarz Weterynarii Janina Wojtas przedstawiła aktualną sytuację o poszukiwaniu padłych dzików i Afrykańskim Pomorze Świń(ASF).