O diabetologii w Hrubieszowie

30 sierpnia 2019 roku w auli Liceum Ogólnokształcącego im. St. Staszica w Hrubieszowie, dzięki uprzejmości Pani Dyrektor Alicji Borkowskiej, odbyło się spotkanie władz samorządowych, środowiska naukowego, lekarzy oraz diabetyków pt. „Razem zmieniamy cukrzycę”.

Spotkanie odbyło się pod Honorowym Patronatem Starosty Hrubieszowskiego, Pani Maryli Symczuk, która powitała przybyłych na spotkanie znamienitych gości: samorządowców z Powiatu Tomaszowskiego na czele ze Starostą Panem Henrykiem Karwanem, samorządowców z Powiatu Hrubieszowskiego na czele z Panią Martą Majewską – Burmistrz Miasta Hrubieszowa, Prezes Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Panią Annę Śliwińską, przedstawicieli Oddziału Rejonowego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Tomaszowie Lubelskim z Panem Prezesem Karolem Kosiackim na czele, przedstawicieli kół powiatowych PSD – Panią Prezes Irenę Łukiewicz  z Hrubieszowa, Panią Prezes Krystynę Różaniecką – z Biłgoraja oraz Panią Edytę Mateję – Wiceprezes Oddziału Rejonowego i Prezes Koła Powiatowego PSD w Tomaszowie Lubelskim. W spotkaniu licznie wzięli udział przedstawiciele środowiska medycznego z Hrubieszowa a także organizacji pozarządowych.

Gościliśmy szanownych wykładowców w osobach:

  • Pani prof. nadzw. dr hab. n. med. Ewa Pańkowska (diabetolog, pediatra z Warszawy) przeprowadziła wykład o „Neuropatii cukrzycowej”
  • Pani dr hab. n. med. Joanna Haraźna (Adiunkt z Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego – Katedry Patofizjologi – Wydziału lekarskiego w Olsztynie) przeprowadziła wykład o „Cukrzycy typu 2, nadciśnieniu tętniczym oraz zespole metabolicznym”,
  • Pani dr n. med. Renata Gruszecka-Gerkowicz (okulista z Lublina) przeprowadziła wykład o „Retinopatii cukrzycowej oka”
  • Pani dr n. med. Ewa Kostrzewa- Zabłocka (Edukator ds. diabetologii z Chełma) -przeprowadziła wykład o „Pielęgnacji stóp i profilaktyce stopy cukrzycowej”.

Ponadto po wykładach odbyła się prezentacja nowoczesnych glukometrów, które diabetycy otrzymali bezpłatnie.